Gyvybės upė vis teka, teka, ar man irtis prieš jos srovę, ar kartu leistis į kelionę?