Galima įkelti daugiausia 1 video(s).
Šiuo metu esate įkelęs 0 video(s).
Personal details:
Video klipo detalės:
Aš sutinku, kad visų medijų failai (vaizdo, garso failai, nuotraukos) gali būti naudojami „Vocation Music Award“ ir „Vocation Music Award Lietuva“ sklaidai ir naudojimui. Į tai įeina pati organizacija ir kooperaciniai partneriai. Patvirtinu, kad šią dainą pateiksiu tik vienoje „Vocation Music Award“ kunkurso šalyje.mu Patvirtinu, kad kiek man žinoma, visa pateikta informacija yra išsami ir teisinga ir kad aš atsižvelgiau į dalyvavimo sąlygas ir taisykles apibrėžtas skiltyje „Taisyklės“.