Galima įkelti daugiausia 1 video(s).
Šiuo metu esate įkelęs 0 video(s).
Asmeninė informacija:
Apie kūrinį :
Aš sutinku, kad visi medijų failai (vaizdo, garso failai, nuotraukos) gali būti naudojami „Vocation Music Award“ ir „Vocation Music Award Lietuva“ sklaidai.
Patvirtinu, kad šią dainą pateiksiu tik vienoje „Vocation Music Award“ konkurso šalyje.
Patvirtinu, kad visa pateikta informacija yra išsami ir teisinga ir kad aš atsižvelgiau į dalyvavimo sąlygas ir taisykles apibrėžtas skiltyje „Taisyklės“.