Contest is finished!
Previous videoNext video
Pavadinimas: Žydėk
Autorius: Jokūbas Juškevičius
Balsai: 73

peržiūros: ?
Die Hintergrundgeschichte zum Song: Pašaukimas – paprastas kaip lauko žiedelis, kaip pumpurėlis, bet įstabus savo grožiu. Šioje kuklioje dainoje sudėjau tai, kas vyko manyje ieškant ir atpažįstant savąjį pašaukimą: pirmiausia, gyventi – „žydėti“, tuomet save dovanoti. Pokalbis, klausiant savęs ir Kūrėjo apie manyje esantį, paslėptą pašaukimą, kurį trokštu atrasti, yra kelias, vedantis į Tiesos pažinimą. Savito, autentiško pašaukimo atradimas, tiesa apie mane, turi pražysti džiaugsmu. Ieškojimuose nesu vienas, bet su manimi yra šeima, draugai, bičiuliai, bendruomenė. Tai tie žmonės, kurie galbūt jau „žydi“ savame pašaukime, yra jį atradę. Supratimas, kad aš, mano pašaukimas, misija - visa priklauso Kūrėjui, pasireiškia džiaugsmu. Pašaukimo atradimas suteikia užtikrintą, giluminį džiaugsmą, kuriuo norisi drąsiai dalintis, o svarbiausia, save dovanoti. Tai kelias į amžinybę. Ieškodami, atrasdami ir dalindamiesi pašaukimo vaisiais statydinsime amžinus namus. Visa tai išgyvenau ir liudiju. Kurk, gyvenk, mylėk, žmogau! Sincere, Jokūbas Juškevičius
Lyrics: 1. Mano sielos gelmėje pasislėpęs guli mažas Pumpuras vilties. Jis pražysti turi džiaugsmo giesmėmis. Kasdienybės audrose auga jis ne vienas. Aš matau apie mane žydi gražios pievos – sesės, broliai. Pried. Tu žydėk, žydėk, Pumpurėli, kurk, gyvenk, mylėk! Tavo žieduose bitelės rinks vaisius, statydins amžinus namus. 2. Mažas Pumpuras vilties, manyje sodintas, vien tikėjimu žydės, jeigu atpažinsiu, kam priklauso jis. Lapai Pumpuro žaliuos ir žydės žiedeliai, tad galėsiu užgiedot džiaugsmo giesmę drąsiai, žiedą dovanot! Pried. Tu žydėk, žydėk, Pumpurėli, kurk, gyvenk, mylėk! Tavo žieduose bitelės rinks vaisius, statydins amžinus namus.